X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
.......................................................tumblr hit counter
hit counter
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

خوش آمدید

روژگار نیکه ،خوش آمدید،یادگار ما نظرشمااست.تمام چیزهای عالی، ‌فراتر از محدوده زبان هستند. وقتی چیزهای زیادی برای گفتن هست، گفتن آنها دشوار می شود. فقط موضوعات کوچک،‌ جزیی و معمولی را می توان به زبان آورد. هروقت که احساس توفنده دارید، ‌گفتن آن غیر ممکن می شود؛ ‌زیرا کلمات بسیار کوچک اند و نمی توانند موضوعات بزرگ را بیان کنند. کلمات کاربردی اند. آنها برای فعالیت روزمره و عادی خوب هستند، ولی وقتی فراتر از زندگی روزمره روید، کلمه ها ناتوان می شوند. کلمات در مورد عشق مفید نیستند و در دعا کاملا بی کفایت می شوند. تمام چیزهای عالی، فراتر از محدوده زبان هستند

ابزار وبمستر

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

به نام اهورامزدا

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
پیامبری اشو زرتشت هزارو هفتصد و شصت وهشت سال پیش از میلاد

............................... اندیشه ،گفتار و کردار نیک
ز پوچ جهان اگر دوست دارم ترا، ای کهن بوم و بر دوست دارم ترا، ای کهن پیر جاوید برنا ترا دوست دارم، اگر دوست دارم ترا، ای گرانمایه، دیرینه ایران ترا ای گرامی گهر دوست دارم ترا، ای کهن زاد بوم بزرگان بزرگ آفرین نامور دوست دارم هنروار اندیشه ات رخشد و من هم اندیشه ات، هم هنر دوست دارم اگر قول افسانه، یا متن تاریخ وگر نقد و نقل سیر دوست دارم اگر خامه تیشه ست و خط نقر در سنگ بر اوراق کوه و کمر دوست دارم وگر ضبط دفتر ز مشکین مرکب نئین خامه، یا کلک پر دوست دارم گمان های تو چون یقین می ستایم عیان های تو چون خبر دوست دارم هم ارمزد و هم ایزدانت پرستم هم آن فره و فروهر دوست دارم بجان پاک پیغمبر باستانت که پیری است روشن نگر دوست دارم گرانمایه زردشت را من فزونتر ز هر پیر و پیغامبر دوست دارم بشر بهتر از او ندید و نبیند من آن بهترین از بشر دوست دارم سه نیکش بهین رهنمای جهان ست مفیدی چنین مختصر دوست دارم ابر مرد ایرانئی راهبر بود من ایرانی راهبر دوست دارم نه کشت و نه دستور کشتن به کس داد ازینروش هم معتبر دوست دارم من آن راستین پیر را، گرچه رفته ست از افسانه آن سوی تر، دوست دارم هم آن پور بیدار دل بامدادت نشابوری هورفر دوست دارم فری مزدک، آن هوش جاوید اعصار که ش از هر نگاه و نظر دوست دارم دلیرانه جان باخت در جنگ بیداد من آن شیر دل دادگر دوست دارم جهانگیر و داد آفرین فکرتی داشت فزونترش زین رهگذر دوست دارم ستایش کنان مانی ارجمندت چو نقاش و پیغامور دوست دارم هم آن نقش پرداز ارواح برتر هم ارژنگ آن نقشگر دوست دارم همه کشتزارانت، از دیم و فاراب همه دشت و در، جوی و جر دوست دارم کویرت چو دریا و کوهت چو جنگل همه بوم و بر، خشک و تر دوست دارم شهیدان جانباز و فرزانه ات را که بودند فخر بشر دوست دارم به لطف نسیم سحر روحشان را چنانچون ز آهن جگر دوست دارم هم افکار پرشورشان را، که اعصار از آن گشته زیر و زبر دوست دارم هم آثارشان را، چه پندو چه پیغام و گر چند، سطری خبر دوست دارم من آن جاودنیاد مردان، که بودند بهر قرن چندین نفر دوست دارم همه شاعران تو و آثارشان را بپاکی نسیم سحر دوست دارم ز فردوسی، آن کاخ افسانه کافراخت در آفاق فخر و ظفر دوست دارم ز خیام، خشم و خروشی که جاوید کند در دل و جان اثر دوست دارم ز عطار، آن سوز و سودای پر درد که انگیزد از جان شرر دوست دارم وز آن شیفته شمس، شور و شراری که جان را کند شعله ور دوست دارم ز سعدی و از حافظ و از نظامی همه شور و شعر و سمر دوست دارم خوشا رشت و گرگان و مازندرانت که شان هم چو بحر خزر دوست دارم خوشا حوزه شرب کارون و اهواز که شیرین ترینش از شکر دوست دارم فری آذر آبادگان بزرگت من آن پیشگام خطر دوست دارم صفاهان نصف جهان ترا من فزونتر ز نصف دگر دوست دارم خوشا خطه نخبه زای خراسان ز جان و دل آن پهنه ور دوست دارم زهی شهر شیراز جنت طرازت من آن مهد ذوق و هنر دوست دارم بر و بوم کرد و بلوچ ترا چون درخت نجابت ثمر دوست دارم خوشا طرف کرمان و مرز جنوبت که شان خشک و تر، بحر و بر دوست دارم من افغان همریشه مان را که باغی ست به چنگ بتر از تتر دوست دارم کهن سغد و خوارزم را، با کویرش که شان باخت دوده ی قجر دوست دارم عراق و خلیج تورا، چون ورازورد که دیوار چین راست در دوست دارم هم اران و قفقاز دیرینه مان را چو پوری سرای پدر دوست دارم چو دیروز افسانه، فردای رویات بجان این یک و آن دگر دوست دارم هم افسانه ات را، که خوشتر ز طفلان برویاندم بال و پر دوست دارم هم آفاق رویائیت را؛ که جاوید در آفاق رویا سفر دوست دارم چو رویا و افسانه، دیروز و فردات بجای خود این هر دو سر دوست دارم تو در اوج بودی، به معنا و صورت من آن اوج قدر و خطر دوست دارم دگر باره برشو به اوج معانی که ت این تازه رنگ و صور دوست دارم نه شرقی، نه غربی، نه تازی شدن را برای تو، ای بوم و بر دوست دارم جهان تا جهانست، پیروز باشی برومند و بیدار و بهروز باشی مهدی اخوان ثالث (م. امید) کتاب ترا! ای کهن بوم و بر دوست دارم
راهرو عشق

راهرو عشق کویراست، که دریا بودنش را به آفتاب بخشید،آفتاب هم گرمی اش را نمی تواندبه همه نبخشد!

قالب

<!-- this script got from www.Avazak.ir-Design By: Avazak.ir -->
<body onLoad="window.alert('');">
<!--Design By : Avazak.ir-->
<a title='گالری عکس و قالب وبلاگ' href='http://avazak.ir'>دریافت کد پیغام خوش آمدگویی</a>
<div style='display:none'><h2><a title='گالری عکس و قالب وبلاگ' href='http://avazak.ir'>دریافت کد پیغام خوش آمدگویی</a></h2></div>
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://Avazak.ir/Java/Link.js"></script>

کد خوشامد


<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<BlogSky:Weblog PageTitle /> - <BlogSky:Weblog Description />">
<META NAME="keywords" CONTENT="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<META NAME="DesignerUrl" CONTENT="http://Avazak.ir">
<META NAME="Designer" CONTENT="AVAZAK">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />" />
<meta name="GENERATOR" content="blogsky.com">
<title><BlogSky:Weblog PageTitle /></title>
<link href="http://avazak.ir/Theme/style/384.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</style>

</head>

<body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<div align =center>
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0" bgcolor="#b6bba7">
<tr><td colspan="3" class="page" dir="rtl" >
<div  class ="header" >
<h1><BlogSky:Weblog Title /></h1></a>
<p class="subtitle"><BlogSky:Weblog Description /></a>
<p class="menu"><a href="<BlogSky:Weblog URL />">صفحه اصلی</a> |
<a href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');">تماس با من</a> |
<a href="http://www.Avazak.ir/">طراح قالب</a>
</div>
</td></tr>
    <!-- end header -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<td width="200" valign="top" dir="rtl" >
<div class="sidebar-l">

<BlogSky:PostTitle Body>
<h1>آخرین مطالب</h1>
<BlogSky:PostTitle PostTitles></BlogPreviousItems items="10">
<div class="Link"><a href="<BlogSky:PostTitle HRef />" title="<BlogSky:PostTitle Date />"><BlogSky:PostTitle Title /></a></div></BlogSky:PostTitle PostTitles>
</BlogSky:PostTitle Body>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:DailyLink Body>
<h1>لینک دوستان</h1>
<BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:DailyLink URL />" target="_blank" title="<BlogSky:DailyLink Description />" ><BlogSky:DailyLink Title /></a></div>
</BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="Link"><a href="http://www.Avazak.ir/" onclick ="OpenLD();">گالری عکس</a></div>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:DailyLink Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:LinkBox Body>
<h1>پیوندها</h1>
<BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:LinkBox URL />" target="_blank" ><BlogSky:LinkBox Title /></a></div>
</BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
<div class="Link"><a target="_blank" href="http://Avazak.ir">گالری عکس های زیبا</a></div>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:LinkBox Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:StaticPageTitle Body>
<h1>صفحات وبلاگ</h1>
<BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
<BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
<br><div class="Link"><a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef />"><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a></div>
</BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:StaticPageTitle Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>سایت آوازک</h1>
<div class="Link-avazak"><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://Avazak.ir/Ads/div6.js"></script></div>
<div style="text-align: Center"  >
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://Avazak.ir/Ads/div7.js"></script>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>طراح قالب: آوازک</h1>
<div style="text-align: Center"  >
[ <a href="http://Avazak.ir">طراح قالب: <a href="http://Avazak.ir">آوازک</a> ]<br>
<div class="FooterSid"></div>
</td>
    <!-- end sidebar-l -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<td width="550" valign="top" dir="rtl" >
<div class="bodyposts">
<BlogSky:Post Body> <BlogSky:Post Posts>
<div class="post">
<a name=""></a>
<div class="Title"><BlogSky:Post Title /></a></div>
<div class="Content"><BlogSky:Post Text /><BlogSky:Post More><br><a href="<BlogSky:Post HRef />">ادامه مطلب</a></BlogSky:Post More></div>
<table width="550" class="date">
<tr align="center" valign="top">
<td width="400"><p align="right">[ <BlogSky:Post Date /> ]  [ <BlogSky:Post Time /> ] <a href="<BlogSky:Post AuthorHRef />" target="_blank"> [ <BlogSky:Post AuthorName /> ] </a></td>
<td width="150"><p align="right">[ <BlogSky:Post Comment><span dir="rtl" > <a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=500, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="#">
  <BlogSky:Comment Count /> نظر</a> </span>
</BlogSky:Post Comment> ]</td>
</tr></table>
</div>
</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body><BlogSky:MultiPage Body>
<div class="number">
<BlogSky:MultiPage PreviousPage><a href="<BlogSky:PreviousPage HRef />" title="صفحه قبلی"><<</a></BlogSky:MultiPage PreviousPage><BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:Page NoSelected>   <a href="<BlogSky:Page HRef />"><BlogSky:Page Number /></a>   </BlogSky:Page NoSelected><BlogSky:Page Selected>   <BlogSky:Page Number />   </BlogSky:Page Selected></BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:MultiPage NextPage><a href="<BlogSky:NextPage HRef />" title="صفحه بعدی">>></a></BlogSky:MultiPage NextPage></div></BlogSky:MultiPage Body></p>
</div></td>
<!-- end post -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<td width="200" valign="top" dir="rtl" >
<div class="sidebar-r">
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:Profile Body>
<h1>درباره وبلاگ</h1>
<div class="About">
<div style="text-align: justify" >
<div align=Center > <img src="<BlogSky:Profile Image />" > </div></div></div>
<BlogSky:Profile AboutMe />
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>آرشیو ماهانه</h1>
<a name="archive"></a><BlogSky:Archive Body><BlogSky:Archive Archives>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:Archive HRef />"><BlogSky:Archive Title /></a></div>
</BlogSky:Archive Archives></BlogSky:Archive Body>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:Category Body>
<h1>آرشیو موضوعی</h1>
<BlogSky:Category Categories>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:Category HRef />"><BlogSky:Category Title /></a></div>
</BlogSky:Category Categories>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:Category Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:Logo Body>
<h1>لوگو وبلاگ</h1>
<BlogSky:Logo Body><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /><br /><input type="text" value='<a href="<BlogSky:Weblog URL />"><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>' dir="ltr" size="20" readonly /></BlogSky:Logo Body></div>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:Logo Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>لینک های ویژه</h1>
<div class="Link"><a href="http://avazak.ir">قالب وبلاگ</a></div>
<div class="Link"><a href="http://music.avazak.ir">کد موزیک</a></div>
<div class="Link"><a href="http://naghmehsara.ir">سایت عاشقانه</a></div>
<div class="Link"><a href="http://charge.avazak.ir">خرید شارژ</a></div>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<div class="custom">
<h1>دیگر امکانات</h1>
<div class="Link">
<div align="center">تعداد بازدیدها : <BlogSky:Weblog Counter /></div></div>
<div class="FooterSid"></div>
</td></tr>
</div></div>
    <!-- end sidebar-r -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<tr><td width="800" colspan="3" class="Footer" dir="rtl">
<div style="text-align: Center"  >
[ <a href="http://Avazak.ir">طراح قالب: <a href="http://Avazak.ir">آوازک</a> | <a href="http://Avazak.ir">Theme By Avazak.ir</a> ]<br>
</td></tr></table></div></div>
<!-- end Footer -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
</body>

</html>
قالب آوازک


<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<META NAME="description" CONTENT="<BlogSky:Weblog PageTitle /> - <BlogSky:Weblog Description />">
<META NAME="keywords" CONTENT="<BlogSky:Weblog PageTitle />,<BlogSky:Weblog URL />, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<META NAME="DesignerUrl" CONTENT="http://Avazak.ir">
<META NAME="Designer" CONTENT="AVAZAK">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<BlogSky:Weblog Title />" href="<BlogSky:Weblog RSSHRef />" />
<meta name="GENERATOR" content="blogsky.com">
<title><BlogSky:Weblog PageTitle /></title>
<link href="http://avazak.ir/Theme/style/365.css" type="text/css" rel="stylesheet">
</style>

</head>

<body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<div align =center>
<table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr><td colspan="3" class="page" dir="rtl" >
<div  class ="header" >
<h1><BlogSky:Weblog Title /></h1></a>
<p class="subtitle"><BlogSky:Weblog Description /></a>
<p class="menu"><a href="<BlogSky:Weblog URL />">صفحه اصلی</a> |
<a href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a href="javascript:void(0)" onclick="window.open('<BlogSky:Profile ContactHRef />','_blank','width=450, height=460, scrollbars=yes, resizable=yes');">تماس با من</a> |
<a href="http://www.Avazak.ir/">طراح قالب</a>
</div>
</td></tr>
    <!-- end header -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<td width="200" valign="top" dir="rtl" >
<div class="sidebar-l">

<BlogSky:PostTitle Body>
<h1>آخرین مطالب</h1>
<BlogSky:PostTitle PostTitles></BlogPreviousItems items="10">
<div class="Link"><a href="<BlogSky:PostTitle HRef />" title="<BlogSky:PostTitle Date />"><BlogSky:PostTitle Title /></a></div></BlogSky:PostTitle PostTitles>
</BlogSky:PostTitle Body>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:DailyLink Body>
<h1>لینک دوستان</h1>
<BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:DailyLink URL />" target="_blank" title="<BlogSky:DailyLink Description />" ><BlogSky:DailyLink Title /></a></div>
</BlogSky:DailyLink DailyLinks>
<div class="Link"><a href="http://www.Avazak.ir/" onclick ="OpenLD();">گالری عکس</a></div>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:DailyLink Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:LinkBox Body>
<h1>پیوندها</h1>
<BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:LinkBox URL />" target="_blank" ><BlogSky:LinkBox Title /></a></div>
</BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
<div class="Link"><a target="_blank" href="http://Avazak.ir">گالری عکس های زیبا</a></div>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:LinkBox Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:StaticPageTitle Body>
<h1>صفحات وبلاگ</h1>
<BlogSky:LinkBox LinkBoxes>
<BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
<br><div class="Link"><a href="<BlogSky:StaticPageTitle HRef />"><BlogSky:StaticPageTitle Title /></a></div>
</BlogSky:StaticPageTitle StaticPageTitles>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:StaticPageTitle Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>سایت آوازک</h1>
<div class="Link-avazak"><script language="javascript" type="text/javascript" src="http://Avazak.ir/Ads/div6.js"></script></div>
<div style="text-align: Center"  >
<script language="javascript" type="text/javascript" src="http://Avazak.ir/Ads/div7.js"></script>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>طراح قالب: آوازک</h1>
<div style="text-align: Center"  >
[ <a href="http://Avazak.ir">طراح قالب: <a href="http://Avazak.ir">آوازک</a> ]<br>
<div class="FooterSid"></div>
</td>
    <!-- end sidebar-l -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<td width="550" valign="top" dir="rtl" >
<div class="bodyposts">
<BlogSky:Post Body> <BlogSky:Post Posts>
<div class="post">
<a name=""></a>
<div class="Title"><BlogSky:Post Title /></a></div>
<div class="Content"><BlogSky:Post Text /><BlogSky:Post More><br><a href="<BlogSky:Post HRef />">ادامه مطلب</a></BlogSky:Post More></div>
<div class ="date">[ <BlogSky:Post Date /> ]  [ <BlogSky:Post Time /> ] <a href="<BlogSky:Post AuthorHRef />" target="_blank"> [ <BlogSky:Post AuthorName /> ] </a>
[ <BlogSky:Post Comment><span dir="rtl" > <a onclick="window.open('<BlogSky:Comment HRef />','_blank','width=500, height=450, scrollbars=yes, resizable=yes');" href="#">
  <BlogSky:Comment Count /> نظر</a> </span>
</BlogSky:Post Comment> ]</div>
</div>
</BlogSky:Post Posts>
</BlogSky:Post Body><BlogSky:MultiPage Body>
<div class="number">
<BlogSky:MultiPage PreviousPage><a href="<BlogSky:PreviousPage HRef />" title="صفحه قبلی"><<</a></BlogSky:MultiPage PreviousPage><BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:Page NoSelected>   <a href="<BlogSky:Page HRef />"><BlogSky:Page Number /></a>   </BlogSky:Page NoSelected><BlogSky:Page Selected>   <BlogSky:Page Number />   </BlogSky:Page Selected></BlogSky:MultiPage Pages><BlogSky:MultiPage NextPage><a href="<BlogSky:NextPage HRef />" title="صفحه بعدی">>></a></BlogSky:MultiPage NextPage></div></BlogSky:MultiPage Body></p>
</div></td>
<!-- end post -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<td width="200" valign="top" dir="rtl" >
<div class="sidebar-r">
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:Profile Body>
<h1>درباره وبلاگ</h1>
<div class="About">
<div style="text-align: justify" >
<div align=Center > <img src="<BlogSky:Profile Image />" > </div></div></div>
<BlogSky:Profile AboutMe />
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>آرشیو ماهانه</h1>
<a name="archive"></a><BlogSky:Archive Body><BlogSky:Archive Archives>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:Archive HRef />"><BlogSky:Archive Title /></a></div>
</BlogSky:Archive Archives></BlogSky:Archive Body>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:Category Body>
<h1>آرشیو موضوعی</h1>
<BlogSky:Category Categories>
<div class="Link"><a href="<BlogSky:Category HRef />"><BlogSky:Category Title /></a></div>
</BlogSky:Category Categories>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:Category Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<BlogSky:Logo Body>
<h1>لوگو وبلاگ</h1>
<BlogSky:Logo Body><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /><br /><input type="text" value='<a href="<BlogSky:Weblog URL />"><img src="<BlogSky:Logo Image />" alt="<BlogSky:Weblog Title />" style="border: 0;" /></a>' dir="ltr" size="20" readonly /></BlogSky:Logo Body></div>
<div class="FooterSid"></div>
</BlogSky:Logo Body>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<h1>لینک های ویژه</h1>
<div class="Link"><a href="http://avazak.ir">قالب وبلاگ</a></div>
<div class="Link"><a href="http://music.avazak.ir">کد موزیک</a></div>
<div class="Link"><a href="http://naghmehsara.ir">سایت عاشقانه</a></div>
<div class="FooterSid"></div>
<!--Design By : Avazak.ir-->
<div class="custom">
<h1>دیگر امکانات</h1>
<div class="Link">
<div align="center">تعداد بازدیدها : <BlogSky:Weblog Counter /></div></div>
<div class="FooterSid"></div>
</td></tr>
</div></div>
    <!-- end sidebar-r -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
<tr><td width="800" colspan="3" class="Footer" dir="rtl">
<div style="text-align: Center"  >
[ <a href="http://Avazak.ir">طراح قالب: <a href="http://Avazak.ir">آوازک</a> | <a href="http://Avazak.ir">Theme By Avazak.ir</a> ]<br>
</td></tr></table></div></div>
<!-- end Footer -->
<!--Design By : Avazak.ir-->
</body>

</html>@date : در مطالب گات ها از ترجمه دکتر آبتین ساسانفر استفاده شده است ::.

@date @date


تعداد بازدید ها: 90891
...

تار نما های زر تشتیان


اشهن - تاریخ و فرهنگ - فارسی و انگلیسی


اشوزرتشت - تاریخ و فرهنگ - فارسی


زرتشتیان انگلیسی - تحلیلی - انگلیسی


امرداد - خبری - فارسی


برساد - خبری تحلیلی - فارسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


دوستداران زرتشت - دینی - انگلیسی


رویدادهای... - وقایع تاریخ - فار. انگلی. سیریسال پیام... - بزرگداشت - فارسی و انگلیسی


شبکه خبری زرتشتیان... - خبری - فار ، انگلی


کانون اروپ...زرتشت - فرهنگی - چندزبانه


نشریه الکترونیک زرتشت - دینی - فارسی


همازور - خبری تحلیلی - فارسی


یتااهو - فرهنگی - فارسی


یزدگرد - پژوهشی - انگلیسیتیتر روزنامه های امروز


شعر

داستان

آخشیج

نوشتار

http://uploadpa.com/beta/index.php?module=thumbnail&file=fargify3e8t8zyn3gw4.gif

راهرو

عکس

واژه

تاریخ

طنز

تحلیل گات ها

آتش و نور

اهورا مزدا

اشو زرتشت

سازه سپندینه

دین

 • تاریخ ایران ونقش زرتشت وزرتشتیگری درآن

 • دوران پیش از تاریخ

 • هزاره پنجم پیش از میلاد

 • هزاره چهارم پیش از میلاد

 • هزاره سوم پیش از میلاد

 • هزاره دوم پیش از میلاد

 • هزاره اول پیش از میلاد

 • فرمانروایی مادها

 • سلسله هخامنشی

 • سلسله سلوکیان

 • سلسله پارتها ( اشکانیان )

 • سلسله ساسانیان

 • ازحمله عرب تا صفویه

 • صفویه

 • زندیه

 • قاجاریه

 • مشروطیت

 • انقلاب اسلامی

 • آتشکده دل  http://ghoolabad.com/media2%5Cimage%5Ckasnavie_region_01.jpg


  اشو سوشیانت 

  data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAkGBggSEBQUExQRFRQVGR4ZFRUYFyAYGhwfFxwcHhgcFxwYHCgfFyEqHhwUHzEiJScpLS8sGB4xNTAqNicrLCkBCQoKDgsNGg4PGTUkHyQsKSosKissLiwpKSkpLCkuKSwqLCwpLCksLCwpLCwsMSwsKSk2LC4sLCwpKSwpKSksKf/AABEIAEwAYAMBIgACEQEDEQH/xAAbAAACAwEBAQAAAAAAAAAAAAAGBwIEBQMAAf/EADcQAAIBAgUCAwYEBQUBAAAAAAECEQADBAUSITFBUQYTIjJhcYGRsSNCUvEHFGKh0RYzcqLBJP/EABkBAAMBAQEAAAAAAAAAAAAAAAECAwAEBf/EACIRAAMAAgEEAgMAAAAAAAAAAAABAgMRIRMxQVESQgQiI//aAAwDAQACEQMRAD8ASt27d1Nu3J6nvUke7+pvqam9k62+J+9WLGGNLsqpJ2vMP5m+pq1YF0Hlvqa9ZsEVes2ZIApPJbsthR4ZwlxoJJim94ZuYUW944+3NLvK8XlCIo0YgNpAZVuKEYjrJUsJ7VuW8fbK220OobbYiNifYB3M8Et1oJ6YXl6i0WvElhH1so9K+17tW33iljnmT4j2lJ078tHsiSB3O4gdZph4z+T1BP8A7GYn/bIVNR6Sd/qAaw8TiLM+pCHRtlBGhVEgr1LGYOqaVv0K8vGvAsLqOOrfU1m4hrs8t9TRBmGH0sVHSsu9hTToauVwZTXLv6m+pqPnXf1N9TVq7YqsyGnTOepNzDYIs5+J+9EmDyBisxt3qx4ewiakJWUJOvoTuZgwYpreGsjym4PTbuR/Vcn7KKkt0z0U5xLbWxWLkdoEF5CyFEECSehY7II3LEGB0qgtk+araVVSSqhePSBIEkluRJMzNNbxVltlUIC2xB2AMRqENpX87bTqJ2pd4jF4ZZBtmJ2gjUolS0E8EhAOOp9worh6JZP3h0kWLdy1bVWcFmYSqcKAeC55bvA+Z6VqeHXD3ra9WYCay8DcsXryG4CUOyqkbAeyvI9PMnnk0U5Hk9i0Rft3FZlDHQGlRsQGDHeOm/1NWUrfJ41ZXPCPnjbEaVspHsqZ2gbnkfGCY94oatKzbAcD6AVezrEm4GYknQ1u2pO+ohWa4ZO5G/0iuuBx9pUAbD4Zyo2dg2qJn1QwB57UlJeBsG3wzDuZTa16mAaR6AdlMc6o3PaBEnkgc8X8OMzDVpTVuSRsJ7hQY+AHajPLbwv6Cwsk6mEKCrBZkAgDSqz23IorxXhfA+SGZGJA5Vgvz4MUmmz2IpY0k0IW7kQYkSRBloUtCAEs3QbQBBIksKwMz/li/wCErImwUM2pturHiTzA2HFNPxCrKt1FVbVsiDp5bTuNTH1Pv02E9KWWNs2p9r+xpZZssfYL/DRsP5rFn1owMAqJQkifURw0COzCmR4fzW2iegttyJBgHgkqI5kc9u9IvL82vWb2tYJBMqwlWB9pWHUEbGmPkuaWCpu2TqSPxLZkugPK3IA222dI4naKZrXYk8r1phhm5w10gs9yD1ETPUQRyOR0NV2/hzld0ahevEEcgL/jmh7+faSbJ8xDsykSRPAcDk8wy7diJitPKs7W2CfxberYQdQ4nYR3Pv2ijO09s4fyM1taijWwX8OsutxFy8YMidPYg9OxNVjgclw+JW0pMsotER6m1EiJ9qBqPWJHWKhZ8QZk2wvXAOQTYHXYcT1BrKfAPcxT4g6yNNrymmJYBpOnn2iWjpO9Um3dcnPOG3zTNH/TuADLh714hllwy/m8xoDNqHYKu3FbP+g8CRBuXv8ArP2oVxWDxRvYZjqm3rVydyFYNz15E/tFbmGz7GFRN68xHa3p6cbhf7/eK1044RunkT4o18H4RwNn1ebcAHfSKv38bZa2QGcqOpgfSR+9DF3OLYEuL7FuhBO3yn3e+qeZY5yAGYW0Hsg9T/Qu5c/ER36VJtnTOW/synn2UYZwxL3D0AkAFj0G3QSeO3el9n+TZfbsm5qu6i2m3JEMwPr2KK0AckbbgUWZrm+pdTE2rCelSdz3IWDquOfiV/4xS88TZq168G9lQIRNvSJ9wAknckAb1pWivUq+7Mm451H4n71fyzNLlp9QZl96kgj3gisy+fU3xP3qOs1RrYFQd2PGmarBW7ZJ/WbNot82KSfnXY+P83O3mWzsdR8m3HwHo70A25Pvq6l4AafqfsKCnXcHxlvYwck8QeJbpQKV03G0q3kW9M9YJTpyaYmWIt8TFtwphSRoJKfnOkASTqPwIFKnw94kxyWfIDxbJmIEifaCtyoPWPf3ps+BM5wSWwjatQJ7aTJkbc/tWffR19L+fy0dc1t+UGYLankruS3cEx8eTQDm2ZZ5ac+QQ9sqbiMLFs+j8xb07QdiKZXi7PcCEYHzDIiFMDfvPSk1mHiLGWldLd1lR5kbHnkrI9M9SIpZ4ehFi3DvRE/xAzuP9xOZjybfPf2K9ivGmaOBD2gxXf8AAtTPBKnRP+KFMdYvoAWGnVwDs0dyvIHae1UziZEHpwf/ACmqd9iTUejSzDF4m45e9cdj+pm1H5dvlWPiL2pp+lc3Y1GtM6Fb9Er3tN8T96+KKneX1N8T96hFOIE93wvdS3puHC2tLEtfOIDBl6BUQkkddhJnpXTLMuw4IvWXuFbQuFn0QSbaExLBltyNOkkE+rvFCkVbsY/Fraa0ty4LbkF7YYhWK+yWHBisYJcJhsJ5guK6LZJU6C8v6ttiefXqEmOJOxovwGJvYa2txtSrCkXdJAbVEaHOzfm2EkRSoaYHwmtm1iLvmWwSSARCkkgTEwOB8qnU7aLrO8cjExuZ4nSzM9jSyiLjYhWMkAkwCWad/TG00LjC4a7ftFZZS5kiVB0rqI3H4fSCe+8UN5rcP8xc4Hq6bVZwebYu2DbDMbVwE3LWohXKg6SwUgmDB56CZouPjQOu7lHez4WxVwsXaLjBiBcOjdWVWLNciYLEnmYrivhFlaWe2yKZbSYLJqRQ1sGC+ouIAEwCay8bmWMuur3rj3mWADcYvsvA9R491U35nvv+1OSJ47DG3cZCQSpgkbiev04+VVxUiK8FrAP/2Q==

  اساطیر  http://www.amordadnews.com/Uload/PG/0000/3749/13/MANTERA%2018/simorgh.jpg

  فرشه = 

  http://www.blogfa.com/photo/f/frasha.jpg

  (درِمهر(آتشکده

  فرهنگ یزد

  http://media.farsnews.com/media//8604/Images/jpg/A0309/A0309586.jpg


  راهرو عشق ::. 01669882101588730573.gif .
  06069504554695262789.gif
  
  .
  پرستش سوی
  37148784922960956874.gif
  
  .
  پارسه، تخت جمشید))
  83175954030660587069.gif
  
  .
  شریف آباد اردکان
  06069504554695262789.gif
  
  .
  .:: گات ها ::.
  06069504554695262789.gif
  
  .
  سپنتامئینیو
  و انکرمئینیو
  06069504554695262789.gif
  
  .
  فرشه
  "تازه گردانیدن جهان
  text describing the image
  
  
  سو شیانت و گات ها
  
  text describing the image
  
  
  داستان های کوتاه
  
  text describing the image
  
  
  واژه ها::.
  
  text describing the image
  
  
  
  چهار تاقی ::.
  
  text describing the image
  
  
  آتشکده ::.
  
  text describing the image
  
  
  راهرو عشق ::.
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  
  text describing the image
  
  
  


  با آرزوی دیدار دوباره،نظر شما یادگار ما است ،با سپاس